Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 
Leve de elitaire volkspartij  
Politiek Den Haag wordt gedomineerd door populisten van elitepartijen. Het land is echter beter af met elitair geleide volkspartijen.
Vorige week zou het hoogtepunt van het parlementaire jaar moeten zijn: de start van de algemene beschouwingen. Maar in plaats van het ritueel slachten van de coalitie door de oppositie en vice versa bleef bij de media en het grote publiek het gebekvecht tussen Wilders en de premier hangen. Dat is al triest genoeg, maar nog triester is dat het resultaat is van een jarenlange trend.
 
Al decennialang is het vertrouwen in de politiek en politici dramatisch laag. De laatste tien jaren menen veel politici daaraan te moeten werken door niet alleen begrijpelijke taal uit te slaan, maar ook door zich in steeds populairdere bewoordingen uit te laten. Naar mijn idee een volstrekt verkeerde wijze om de kloof tussen politiek en burger te dichten. Wij burgers willen helemaal niet dat in de Tweede Kamer op dezelfde manier wordt gediscussieerd als in het café, wij hoeven zelfs helemaal niet alles te snappen, wij willen gewoon vertrouwen hebben in mensen die we kiezen. Net als de houdbaarheidsdatum van populistische wetenschappers en voorgangers zeer beperkt is, geldt dat ook voor politici. Doe je werk, behandel ons niet alsof we achterlijk zijn, maar ook niet alsof we alles moeten snappen.

Belangrijker is dat populair taalgebruik het echte probleem niet aanpakt, maar slechts maskeert. Politici hebben de aansluiting met de samenleving niet verloren doordat we vinden dat ze te moeilijk praten, maar doordat ze te ver van ons af staan. In Nederland is slechts 2% van de bevolking lid van een politieke partij en van die 2% is een groot deel hoogopgeleid. In het verleden waren partijen als het CDA en de ChristenUnie van onderaf georganiseerd: mensen kozen lokaal hun bestuurders en vaardigden bestuurders af naar provinciale en landelijke bijeenkomsten om namens hen een stem uit te brengen. Tegenwoordig zitten er op de landelijke partijbijeenkomsten een paar honderd hoog opgeleide politieke nerds te discussiëren met de partijbonzen en is er voor het gewone volk slechts plaats als partijdonateur. Politieke partijen zijn zo verworden tot elitaire clubjes die losgezongen zijn van de samenleving.

Voor vertrouwen in de politiek is het niet nodig dat politieke leiders volks zijn, integendeel: wij willen elitaire leiders, maar wel van volkse partijen.
 
Foto: De Pers