Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 
De draai van de ChristenUnie? Een verantwoording    
 
 
Van verschillende kanten heb ik kritiek gekregen op mijn opinieartikel in het ND van vrijdag 16 december. Nu lijkt me dat een goed teken voor een opinieartikel, maar een aantal mensen reageerden op een dusdanige wijze dat ik toch maar even een verantwoording wil geven.
 
1. De draai van de ChristenUnie feitelijk onjuist?
In mijn artikel baseerde ik me op het artikel van Bart Wallet in de Trouw (mei 2011), waarin hij stelt dat RPF en GPV niet voor de rituele slacht waren. Tot de blog van Remco van Mulligen op 14 december, heb ik van de ChristenUnie zijde geen enkele reactie gezien dat Wallet het hier bij het verkeerde eind zou hebben en ging ik er dus van uit dat dit feitelijk correct was.
Na het lezen van de blog van Remco van Mulligen en mijn vraag aan Bart Wallet om daar op te reageren (een korte twitterdiscussie) heb ik mijn artikel licht herzien. Uit het blog en de discussie kwam voor mij overtuigend genoeg naar voren dat RPF en GPV geen voorstanders waren van de rituele slacht.
 
De gewraakt zinsnede in mijn artikel luidde: “Wat deze discussie merkwaardiger maakt is dat de tegenstanders van het wetsvoorstel, de ChristenUnie (toen RPF en GPV) en de SGP, eind jaren
’80 respectievelijk voorstander en zeer uitgesproken voorstanders waren vóór een verbod op ritueel slachten.”
 
Inderdaad, deze zinsnede is feitelijk onjuist; dat geef ik onmiddellijk toe. Mijn excuses daarvoor.
Ik had zorgvuldiger moeten formuleren en iets zeggen in de trant van “RPF en GPV waren zeer kritisch ten opzichte van de rituele slacht en zouden deze graag willen terugdringen”. Dat laatste blijkt nog weer sterker uit het artikel van Bart Wallet in het ND van zaterdag 17 december, waarin hij stelt dat ook Leerling (RPF) in de jaren ’80 nog vroeg hoe succesvol het kabinet was in het terugdringen van de rituele slacht.
Inhoudelijk echter, blijft daarmee de inhoud van het artikel overeind. Op grond van deze informatie is niet te stellen dat de ChristenUnie een principiële draai heeft gemaakt van absolute voorstander van een verbod op rituele slacht tot een absolute tegenstander. Die conclusie trok ik te voorbarig. Wel blijft de prangende overeind waar de draai van de ChristenUnie wel vandaan komt. Want een draai blijft het, ook is het geen 180 graden. Politiek secretaris Joop Alssema’s reactie (ND 17 december) dat de ChristenUnie niet draaide is dus  onjuist.
 
2. En de SGP?
Opvallend overigens dat niemand reageerde vanuit de SGP-hoek. Ook ChristenUniepolitici voelden blijkbaar niet de behoefte hun collega’s te verdedigen.
 
3. Waarom vind ik dit belangrijk
Dit artikel is fors ingezet en bewust fors ingezet. De reden hiervoor is dat naar mijn idee de geloofwaardigheid van christelijke politiek op het spel staat en daarmee de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. In een tijd waarin een groot deel van de Nederlanders het christelijk geloof alleen kennen via nieuws over misbruikschandalen in de kerk en vanwege politieke partijen die zich christelijk noemen ligt de verantwoordelijkheid voor het imago van christenen en van God zelf meer dan in het verleden bij die christelijke partijen. Inconsistentie en neigingen naar zelfbescherming zijn funest voor dat imago.  Op het moment dat partijen nu standpunten innemen die niet in lijn liggen met die in het verleden, moet een partij dat uitleggen. Verandering van standpunt is niks mis mee, mits er een goede reden voor is. Maar leg dat dan ook uit. Zeker op het moment dat iemand de vinger legt bij de ‘ontwikkelingen in de opstelling’ (Wallet in
Trouw) en niemand – voor zover ik weet – dat beeld probeert bij te stellen, is die uitleg hard nodig. En blijkbaar is er een forsere inzet nodig dan een genuanceerd artikel van een historicus.
Overigens, zaterdag begreep ik via Twitter dat de ChristenUnie wel heeft gereageerd op het artikel van Wallet in Trouw, maar dat deze is geweigerd. Ik ben blij dat de fractie dat heeft geprobeerd.
  
4. En heb ik spijt?
Neen, geenzins. Uiteraard baal ik ervan dat ik in mijn verontwaardiging over de draaiingen van de christelijke partijen me te onzorgvuldig heb uitgelaten. Dat neem ik mezelf kwalijk. Temeer omdat ik het daarmee mijn critici te gemakkelijk hebt gemaakt. Want als er iets duidelijk is: de christelijke partijen, SGP en ChristenUnie hebben gedraaid en ze moeten dat nog steeds uitleggen.
>