Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Voor christelijk geluid personen belangrijker dan organisaties

Christenen moeten zich meer laten horen in de seculiere media. Dat bleek heel duidelijk uit onderzoek van de CSFR. Ook in de afgelopen maanden in deze krant kwam dat sterk naar voren. Volgens Cors Visser zijn daarvoor drie elementen nodig: kennis, moed en openheid. (Verschenen in het Reformatorisch Dagblad, maart 2010.)

 

Er blijkt grote behoefte te zijn aan meer christelijk geluid in het maatschappelijk debat, of dat zich nu in krant, radio, televisie of op allerlei podia afspeelt. Niet alleen is de behoefte groot, ook zijn er momenteel  kansen voor christenen om zich in de discussies te mengen. Mede dankzij  de Islam staat het onderwerp religie de laatste jaren volop in de belangstelling, maar er zijn maar weinig orthodoxe christenen – buiten politici en kerkleiders – die van zich laten horen.

 

Mogelijkheden zijn er, maar voor het benutten daarvan is wel wat nodig. Als we kijken naar christenen die wel hoorbaar en zichtbaar zijn, valt een drietal zaken op: kennis, moed en openheid.

 

Kennis 

Allereerst gaat het domweg om kennis. Mensen moeten ergens verstand van hebben om gehoord te worden. In kranten, op radio en TV zijn over het algemeen experts aan het woord; mensen die goed zijn in hun vak. Ik kan wel wat gaan roepen over embryoselectie, maar als Henk Jochemsen dat doet heeft dat beduidend meer impact. Christenen moeten dus niet bij voorbaat lopen klagen dat ze niet gehoord worden of niet serieus genomen worden. Dat zal soms vast wel, maar beter is eerst te kijken of er wel voldoende kennis in huis is. Kennis betekent ook dat mensen niet alleen gevraagd worden of moeten reageren op het moment dat er iets specifieks christelijks aan een item zit. Neem bijvoorbeeld Lans Bovenberg en de pensioenen. Experts geven gewoon hun mening en als het ter zake is steken ze daarbij hun geloof niet onder stoelen of banken.

 

Moed 

Om het geloof ter sprake te brengen en te verbinden aan vakinhoud is moed nodig. Het lef om een visie te vertolken die soms haaks staat op wat men vindt. Een goed voorbeeld is Cees Dekker. Toen hij Intelligent Design ter discussie stelde kon hij op hoongelach van veel vakbroeders rekenen. En overigens ook op onbegrip uit christelijke kring. Er is moed voor nodig om met een duidelijk standpunt de boer op te gaan, maar een standpunt in de vorm van een slap compromis wordt sowieso niet gehoord. Overigens is enige nuchterheid hierbij op zijn plaats. Orthodoxe christenen denken vaak dat ze in het hoekje zitten waar de klappen vallen; maar dat is niet per se waar. Het maatschappelijk debat wordt gedomineerd door de atheïsten, maar die vormen slecht 14% van de Nederlanders. Kluun liet dat goed zien in zijn essay met als ondertitel 'de dictatuur van het atheïsme'. Veel meer groepen komen minder aan bod. Bescheidenheid is goed, maar een nuchter zelfbewustzijn is eveneens nodig.

 

Openheid 

Naast moed en kennis, is er ook openheid nodig om als christen actief te zijn en te blijven in het maatschappelijk debat. Christenen hebben niet alleen wat te vertellen, ze moeten ook leren luisteren naar wat anderen beweegt. Niet alleen preken, maar het gesprek aangaan. Als mensen het idee hebben dat iemand debatteert om alleen een stelling te poneren en vervolgens zich niets aantrekt van wat de ander zegt – zie politiek Den Haag – verliest die persoon zijn geloofwaardigheid. Succesvolle deelnemers aan het maatschappelijk debat zijn mensen die meer doen dan alleen opkomen voor de eigen rechten en eigen belangen. Het vraagt om wijsheid om een sterke mening te hebben en op een juist wijze het gesprek daarover te voeren. Zoals Paulus het mooi verwoordt in zijn brief aan de gemeente van Kolosse: uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

 

Wat opvalt is dat bijdragen aan het maatschappelijk debat meer zit in de juiste personen dan in organisaties. Standpunten kun je organiseren, maar voor het uitdragen zijn mensen nodig. Voor meer christenen in het maatschappelijk debat dienen dus niet standpunten te worden geformuleerd, maar mensen gevormd en vrijheid gegeven om met kennis van zaken, met moed en met openheid naar anderen een christelijk geluid te laten horen.