Fout
  • Fout bij laden feed data.
PDF Afdrukken E-mailadres
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 
Stop Dales' Denkpolitie

Het vorige week gepresenteerde Liberaal Manifest (september 2005) bevat een heel onliberaal element: de denkpolitie. Cors Visser roept de ware liberalen op afstand te nemen van deze plannen van de commissie Dales.

De partij die de vrijheid letterlijk hoog in het vaandel heeft staan, pleit voor het beknotten van de vrijheid van scholen om te onderwijzen wat hen goed dunkt.  Op het eerste oog lijkt dit een logische stap in de strijd tegen radicalisering. Maar de opstellers van het liberaal manifest gaat het niet primair om het bestrijden van het terrorisme. Nee, het liefste zien de liberalen dat er helemaal geen religieus onderwijs is. Maar, aldus commissie voorzitter Dales in het NRC van afgelopen vrijdag, omdat het bijzonder onderwijs het goed doet, mag ze nog blijven bestaan. Wel heel pragmatisch voor een principieel manifest. Moeten de besturen van bijzondere scholen nu Dales op hun blote knietjes danken voor zoveel genade?

 

Uit de bocht

Dit voorbeeld laat zien dat vrijheid in het manifest een begrip is met wel een hele specifieke invulling. De commissie Dales schiet minimaal twee keer heel onliberaal uit de bocht door vrijheid slechts voor te behouden aan een beperkte kring van gelijkgestemden. Dat blijkt in de eerste plaats door het voorstel bepaalde anti-discriminatiegronden te laten prevaleren boven andere. Omdat 'het leven', geslacht, geaardheid en etniciteit een natuurlijk gegeven zijn, behoren ze boven levensovertuiging en godsdienst te gaan. Allereerst komt de vraag op of een dergelijk onderscheid wel gerechtvaardigd is. Veel gelovigen zien hun geloof als iets dat geschonken is en ook vele wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de mens een religieus wezen is. Daarnaast is het de vraag of 'het leven' en geslacht in deze tijd niet net zozeer een keuze is als godsdienst. Hetzelfde gaat op voor de uitleving van een geaardheid. Principiëler is het punt echter of een dergelijke interpretatie wel recht doet aan de intenties van de grondwetgever.

 

Liberale ayatollahs

De tweede uitglijder maakt de commissie door de vrijheid van onderwijs in te perken tot scholen die een door de onderwijsinspectie geautoriseerde exegese van de rechtsorde hanteren. Achterliggende gedachte is dat het onderwijs dient bij te dragen aan het opvoeden tot gezonde staatsburgers. Met die gedachte kunnen we het van harte instemmen. Maar de uitwerking zoals Dales c.s. die voorstellen, maakt van de onderwijsinspectie  een 'denkpolitie' zoals George Orwell die in zijn boek 1984 al voorzag. Dales liet zich zelfs uit over wat scholen geen 'zonde' mogen noemen. Een opmerkelijke uitspraak voor iemand die eerst met genoegen constateert dat theologen nauwelijks meer iets te zeggen hebben in het publieke terrein en zich als een soort ayatollah uitlaat over wat een religie wel en niet mag leren. Over bevoogding en oneigenlijke inmenging in de vrijheid van anderen gesproken! Als de plannen uit Liberaal Manifest ooit ingevoerd worden, mogen onderwijzers dan ook geen vraagtekens zetten bij de vlaktaks of de gekozen premier? Dat behoort dan toch ook tot onze democratische rechtsorde? En als het christelijk onderwijs – dat decennia lang mede de basis gelegd heeft voor onze democratische rechtsstaat – nu echt zo gevaarlijk is met zijn op de bijbel gebaseerde levensvisie, waarom stapt Dales dan niet gelijk naar de rechter. Want in Nederland is aantasting van de rechtsstaat al lang strafbaar.

Als de opstellers daadwerkelijk vinden dat hun ideeën superieur zijn aan die van welke levenovertuiging of religie dan ook, laat ze dan eigen bijzondere 'liberale' scholen oprichten en kinderen de overtuigingen uit het manifest leren. De ChristenUnie zal hen geen strobreed in de weg leggen.

 

Grote broer

Het Liberaal Manifest kent een onliberale jihad tegen de vrijheid van andersdenkenden. Maar een samenleving is niet gediend met een Grote Broer als overheid die zijn denkpolitie het land instuurt. We hopen dat er nog genoeg echte liberalen zijn, die daadwerkelijk de vrijheid van individuen en groepen op het oog hebben. Want Dales' denkpolitie is een gevaar voor onze rechtsorde.

 

Twitter Feed