Fout
  • Fout bij laden feed data.


PDF Afdrukken E-mailadres

Overzicht publicaties

Met uitzondering van de boeken en boekhoofdstukken, zijn een groot aantal van onderstaande publicaties terug te vinden op deze website.

 

Boeken, brochures en essays

1.       Eelco van den Dool en Cors Visser (red.) (2009), Spiritualiteit werkt, ForumC: Amersfoort: ForumC

2.       Cors Visser, Reken je groen, essay over een waardenbenadering van duurzaamheid, WI ChristenUnie, januari 2008

3.       Eelco Fortuijn en Cors Visser (red.) (2007), Voedselsafari, Een zoektocht naar honger en gerechtigheid, ICS: Utrecht

4.       Cors Visser (2006), De kunst van het samenbrengen, christelijke politiek en het maatschappelijk middenveld, Amersfoort: Groen van Prinstererstichting

5.       Roel Kuiper en Cors Visser (red.) (2005), Over de schutting, op weg naar nieuwe solidariteit, Amersfoort: Sensor/GMV/Groen van Prinstererstichting

6.       Cors Visser e.a. (2004), Boeren voor morgen, landbouwbeleid en christelijke politiek, Amersfoort: Groen van Prinstererstichting

7.       Maarten Hamelink en Cors Visser (2002), Gedeelde wereld, armoedebestrijding en christelijke politiek, Amersfoort: Groen van Prinstererstichting

8.       Henk van de Pol en Cors Visser (2002), Eten en genen, naar een bredere toetsing, Amersfoort: Groen van Prinstererstichting

9.       Cors visser (2001), Kiezen voor karakter, Reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Amersfoort: Groen van Prinstererstichting

  

Krantenartikelen

1.       Meer christenen in maatschappelijk debat,  Nederlands Dagblad, november 2010

2.       Voor christelijk geluid personen belangrijker dan organisaties, Reformatorisch Dagblad, maart 2010

3.       Meer kennis nodig over staan christenen in de samenleving, Reformatorisch Dagblad, maart 2008 (samen met Jos de Kock)

4.       Christelijk Kenia en ontzuild Nederland, Nederlands Dagblad januari 2008

5.       Amerikanen, Nederlanders en Darfur, Nederlands Dagblad, januari 2007 (samen met Herman Paul)

6.       Christelijke denktanks bundel krachten, Nederlands Dagblad, december 2005

7.       Coherentiestreven vraagt teveel van boeren hier en daar, Agrarisch Dagblad, februari 2005 (samen met Jacob Jan Vreugdenhil)

8.       De loopgraven uit (landbouw en ontwikkelingssamenwerking), Nederlands Dagblad, januari 2004

9.       Christelijke partijen laten kansen liggen, Overheid moet eigen verantwoordelijkheid samenleving impuls geven, Reformatorisch Dagblad, juli 2004

10.       De linksheid van verrechtsing, Nederlands Dagblad, november 2004

11.     Stop discussies over percentages, onrecht niet afkopen met budget ontwikkelingssamenwerking, Reformatorisch Dagblad, januari 2003

12.     Zweven en landen, Friesch Dagblad, maart 2003, met Hanneke Visser – van Balen

13.     ChristenUnie en conservatieven moeten voortouw nemen, Nederlands Dagblad, juli 2003

14.     Het zwarte gat van de biotechnologie, in Agrarisch Dagblad, juli 2003, met Henk Jochemsen en Henk van de Pol)

15.     Een Pim Fortuyn is hopelijk voldoende, Nederlands Dagblad, april 2002, met Henk Visser

16.     Drie artikelen in 2001 en 2002 over biotechnologie in het Reformatorisch Dagblad en het Friesch Dagblad (met Henk van de Pol).

 

 Tijdschriftartikelen

1.       Van Montt tot Bovenberg, De Civitate, februari 2011

2.       "Hoe ongeloviger de samenleving, hoe meer cameratoezicht", Maandblad Reveil, december 2009

3.       Van vingerwijzen naar cijferpolitiek, Denkwijzer, herfst 2007

3.       Ons gebed reikt vaak niet verder dan de eigen leefwereld, CV.Koers, juni 2007

4.       Werken aan macht, Ellips, maart 2005

5.       De kerk is er voor de wereld, CV.Koers, december 2004

6.       Driedubbel luisteren in Pattaya, CV.Koers, september 2004

7.       De passie van de idealist, in Impactmagazine, februari 2004, samen met Hanneke Visser – Van Balen

8.       Ongegrepen kansen, christelijke politiek en civil society, Ellips, juni 2004

9.       Verzuiling of verzorging, De onmogelijkheden van integratie in een verzuilde verzorgingsstaat, Denkwijzer, juni 2004

10.     Zonder macht geen leiderschap, Ellips, 2003

10.     Politiek navelstaren, ChristenUnie, Haagse stolp en de eigen verantwoordeljkheid van de samenleving, Denkwijzer, december 2002

11.     Biotechnologie: Ethiek en regelgeving, Justitiële Verkenningen, juli 2003 (met Henk Jochemsen en Henk van de Pol)

 

 

Hoofdstukken in boeken

1.       Spiritualiteit werk conservatief, in: Eelco van den Dool en Cors Visser (red.) (2009), Spiritualiteit werkt, Amersfoort: ForumC, met Jack Crielaard, pp. 16-22

2.       Tussen hypocrisie en instrumentalisering, , in: Eelco van den Dool en Cors Visser (2009), Spiritualiteit werkt, Amersfoort: ForumC, met Jack Crielaard, pp. 88-92

3.       Plezier in politiek, in: Partijtje Perspectief, lustrumbundel, pp. 43-45 (2005)

4.       Zorgende gemeenschappen, in: Roel Kuiper en Cors Visser (red.) (2005), Over de schutting, op weg naar nieuwe solidariteit, Amersfoort: WI ChristenUnie/Sensor/GMV, pp. 131-140

5.       Wiens vlakke land? Eigendomsvraag cruciaal voor vitaal platteland, in: Henk Jan Veerman (red.), Mijn vlakke land, Duurzame ontwikkeling van het Nederlandse platteland, Zoetermeer/Utrecht: Boekencentrum/ICS, 2004, pp. 9-17

6.       Diepgang en nuchterheid, Agenda voor christelijke politiek in een multiculturele samenleving, in: Meindert Fennema, Eimert van Middelkoop e.a. (2003), Integratie en verzuiling, Bezinning op de multiculturele samenleving, Amersfoort: WI ChristenUnie, pp. 25-32

7.       Ruimtelijke ordening: meer ruimte voor burgers, in: Rien Rouw e.a. (2002), De Nieuwe Overheid, Amersfoort: WI ChristenUnie, pp. 31-37

 

Internetpublicaties

1.       Maskers af in het debat, februari 2010, forumc.nl

2.       Spiritualiteit werkt, november 2009, forumc.nl

3.       De strijd tegen onzekerheid , april 2009, forumc.nl

4.       Stop Dales' denkpolitie, maart 2005

5.       Columns WI ChristenUnie

 

 

Interviews

1.       Interview Andries Radio, 2010

2.       Radiointerview BNR over geloof en wetenschap, juli 2009

2.       Interview in Radix, januari 2009

3.       'Het harnas moet af', CV.Koers, april 2009

 

 

Recensies

1.       Als de olifanten vechten, Wapenveld (2002)

2.       Lof van het conservatisme, Denkwijzer (2003, nr 4, p.33)

3.       Evangelicals and politics in Africa, Asia and Latin America, Denkwijzer

 


Twitter Feed